Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningsverkets beredskap mot oljeolyckor
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Ett stort oljeutsläpp behöver inte betyda döda sjöfåglar och förstörda stränder. Det finns resurser för att mildra oljekatastrofen. Erfarenheterna från stora oljeolyckor, t ex på Tjörn, visar på nödvändigheten av att kommunerna har en bra beredskap, bra materiel, en fungerande organisation och utbildning för att kunna bemästra oljeolyckor. Räddningsverket har utrustat fem mobila oljeskyddsförråd i olika delar av landet. Denna materiel ska komplettera kommunernas egna resurser när dessa inte räcker till. Förråden finns i Botkyrka, Vänersborg, Karlskrona, Umeå och på Gotland.