Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av saneringsmetoder samt miljöeffekter efter sanering av olja vid rengöring av stränder i sydöstra Skåne juni 2003
Författare
Fejes Jonas, Lindgren Charlotte, Mahlander Camilla
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2004-10-26
Lördagen den 31 maj 2003 kolliderade det kinesiska fartyget Fu Shan Hai (70 000 ton) med ett cypriotiskt containerfartyg (7 000 ton) i farleden strax norr om Bornholm. Stränderna i sydöstra Skåne drabbades av oljepåslag i juni 2003. Ca 1.500 ton olja läckte ut och drabbade i viss utsträckning kusten. Oljepåslaget är hittills det största i Sverige vad gäller längden drabbad kuststräcka. Saneringsarbetet vid Skånes kust var omfattande och några nya skydds- och saneringsmetoder prövades. Erfarenheter från oljesaneringen kan i framtiden användas vid nya oljepåslag. IVLs Oljejour, Naturvårdsverket och Räddningsverket ansåg det därför viktigt att inom ett kort och begränsat uppdrag samla in erfarenheter och utvärdera saneringen med avseende på miljöeffekter.