Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Miljöeffekter - utveckling av kriterier och metoder för bedömning av oljesanering på svenska stränder
Författare
Lindgren Charlotte, Fejes Jonas
Utgivare
IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL)
Utgivningsår
2004-04-07
Målet med projektet har varit att för olika längs den svenska kusten förekommande strandtyper, utarbeta förslag till kriterier för bedömning av resultat av en saneringsinsats ur ett miljöperspektiv. Projektet är en ansats till att skapa en grund för att sakligt kunna avgöra när en saneringsinsats kan anses fullbordad. Kriterierna ska i förlängningen även kunna användas i den långsiktiga utvärderingen av oljeskador och saneringsinsatser och således utgöra en generell metod för uppföljning av oljeskador.