Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof : från skadeplats till vårdplats
Författare
Rüter Anders, Nilsson Heléne, Vikström Tore
Utgivare
Utgivningsår
2006
Denna bok beskriver innehållet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och hur dessa kan och bör tillämpas praktiskt vid upprättande av en sjukvårdsledning både i ett skadeområde, på regional nivå och på sjukhus vid olycka och katastrof.