Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av övning PROBAR : en kärnenergiövning i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrlands och Jämtlands län 2000-11-07
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Räddningsverkets skola Revinge
Utgivningsår
2001
Genom övning PROBAR år 2000 har länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten granskat de olika länens räddningstjänstorganisationer, samt deras planer för en kärnteknisk olycka utanför landets gränser, där länen blir drabbade av ett radioaktivt nedfall.