Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsrumsklimat : beräkningsprogram
Författare
Nilsson Marjorie
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Föreliggande rapport är en dokumentation för att modernisera ett gammalt beräkningsprogram för klimat i skyddsrum.