Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dödsbränder 2004
Författare
Erlandsson Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2005
Sammanfattning I januari 1999 tog Räddningsverket initiativ till en fördjupad uppföljning av alla dödsbränder i Sverige. För att få ett jämförelsematerial från en längre tidsperiod gjordes dessutom en uppfölj- ning och analys av tidigare material från och med år 1988. Målet med arbetet är att få erfarenheter och kunskaper för att genom olika åtgärder kunna minska antalet människor som omkommer eller skadas vid bränder. För att bli så heltäckande som möjligt har insamlingen av uppgifter skett genom olika kanaler: • Samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen som insamlar uppgifter om dödsbränder baserade på tidningsklipp och annan bevakning i massmedierna. • Faktainsamling om händelsen och de drabbade människorna genom att en särskild kontaktperson vid den kommunala räddningstjänsten fyller i speciellt utformade blanketter. • Fördjupade brandutredningar genom Räddningsverkets kontrakterade brandutredare. • Uppgifter från polisens tekniska utredningar. • I vissa fall samarbete med Vägverkets utredningspersonal för uppföljning av trafikolyckor. • I vissa fall samarbete med Rättsmedicinalverket och de Rättsmedicinska Institutionerna med uppgifter från obduktionsprotokoll. Under 2004 inträffade 62 dödsbränder med sammanlagt 65 omkomna människor. Det är en plötslig och oväntad nedgång jämfört med de tre senaste åren då antalet dödsoffer vid bränder varit mer än dubbelt så högt. Även i ett längre tidsperspektiv pekar allt på att 2004 hade ett extremt lågt dödstal. Några direkt jämförbara siffror finns inte att tillgå bakåt i tiden, på grund av olika definitioner för insamling. Men vid studier av dödsorsaksstatistik från 19611 och framåt kan inte några så låga tal som 2004 observeras.
Relaterade titlar
Fler titlar av Erlandsson Ulf