Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskap mot skadlig kod
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2005
En kartläggning av IT- och informationssäkerhet inom större myndigheter och statliga bolag i Sverige med fördjupad analys av skadlig kod.