Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhet och beredskap i Europeiska unionen
Författare
Jarlsvik Helen, Castenfors Kerstin
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2004
För Krisberedskapsmyndigheten är det av stor betydelse att följa utvecklingen inom EU av frågor som påverkar förutsättningar för svensk krisberedskap. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå med ett intresse för säkerhets- och beredskapsfrågor inom EU.