Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport Silobrand Härnösand 8 - 13 september 2004
Författare
Källström Kjell-Åke
Utgivare
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Utgivningsår
2004
Sammanfattning Under 6 dagar i september 2004 drabbades Härnösand av silobränder med kraftig rökutveckling. Siloanläggningen var belägen i hamnområdet nära stadskärnan. Av en siloanläggning med 5 st silos brann 3st fullt utvecklat och en påvisade sönderdelning av pelletsen. Som metod för att åtgärda silobränderna valdes att tömma silona och utföra släckningen på utsidan. Den första silon tog 3 dagar att släcka. Därefter fylldes de återstående silona med koldioxid för att motverka en sönderdelning. Fyllningen fick dock motsatt verkan. Följande dag påvisade 2 st silos tecken av brandpåverkan och att en silo var under de första stadierna av sönderdelning. Samtliga silos tömdes och släcktes på samma sätt som den första.