Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Motorspruta klass 3 Ruberg WR 30 FB : instruktion
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1995
Instruktionsbok för motorspruta Ruberg WR 30 FB innehållande angöring till öppet vattendrag, vatten till strålröret, åtgärder under körning, åtgärder vid misstänkt fastfrysning, åtgärder efter körning samt tekniska data.