Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
MIMMS : ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser
Utgivare
Utgivningsår
2004
Sammanfattning MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) är ett metodiskt sätt att hantera allvarliga olyckor och katastrofer. Här finns enkla och enhetliga principer för rapportering, prioritering av arbetsuppgifter och triage av enskilda skadade. Grunderna i att hantera radiokommunikation ingår också.