Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Evidensbaserad skadeprevention : om effekter och effektivitet i skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete
Författare
Haglund Bo J A, Svanström Leif O
Utgivare
Folkhälsoinstitutet
Utgivningsår
1999
Sammanfattning Om effekter och effektivitet i skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete. Rapporten presenterar en sammanfattande översikt och fungerar både som undervisningsmaterial och faktabas. Vänder sig till forskare, beslutsfattare, praktiker och till myndigheter och institutioner.