Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olyckor i siffror : en rapport om olycksutvecklingen i Sverige : NCO 2004:2
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2004
2004 års utgåva av Olyckor i siffror innehåller uppgifter om personskador fram till och med 2001. I jämförelse med den förra utgåvan har alltså ytterligare två års uppgifter tillfogats.