Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandmotstånd och ljudisolering i gamla hus med träbjälklag : utgångsläge och förbättringsåtgärder
Författare
Bodlund Kaj, Månsson Lennart
Utgivare
Statens råd för byggnadsforskning (BFR)
Utgivningsår
1989
Sammanfattning Denna skrift handlar om gamla träbjälklag, d v s sådana bjälklag som man finner i hus byggda före 1940. Dessa bjälklag har ofta en otillräcklig isolering med avseende på brand och ljud när de ska fungera som lägenhetsskiljande konstruktioner. Häftet vänder sig speciellt till dem som bestämmer och ansvarar för ombyggnadsåtgärderna. Materialet i häftet har baserats på erfarenheterna av ett byggnadsforskningsprojekt som genomfördes under åren 1984-86.