Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pipeline accident summary report : Natural gas pipeline rupture and fire during dredging of Tiger Pass, Louisiana, October 23, 1996
Utgivare
National Transportation Safety Board (NTSB)
Utgivningsår
1998
Sammanfattning Vid arbeten med att märka ut en farled i Mississippi, USA, skadades en naturgasledning på havsbottnen med antändning som följd. Inga dödsoffer.