Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Intern händelsebeskrivning av insats
Författare
Därnemyr Hans
Utgivare
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2002-04-02
Rapport från en insats där en man hotade att begå självmord och där både polis och räddningstjänst var inblandade.