Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Uncertainties in measuring heat and smoke release rates in the room/corner test and the SBI : Nordtest technical report 477 : Nordtest project no 1480-00
Författare
Axelsson Jesper
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2001
Den totala utökade mätosäkerheten för HRR- och rökmätningar i SBI och Room/Corner Test har beräknats. Dessutom ges riktlinjer för hur man tar fram mätosäkerheten i metoderna Room/Corner test och SBI. För HRR i Room/Corner test får man en osäkerhet på i storleksordningen 10 % med ungefär 95 % täckningsgrad (l l % vid 150 kW och 7 % vid l MW) om man gör en enstaka mätning. Om man tittar på nivån på en kurva som man gör vid t.ex. kalibrering får man ett värde på i storleksordningen l % eftersom man i princip medelvärdesbild över upp till 100 värden. Enligt SBI standarden är det 30 sekunders medelvärden for HRR man studerar vilket resulterar i en osäkerhet i storleksordningen 4 %. Tittar man pä enstaka värden i SBI utrustningen har man en osäkerhet på ca 13 % vid 35 kW och 10 % vid 50 kW. Osäkerheten i rökmätningen är inte lika tydligt apparatberoende, men befanns variera ^ mycket beroende på vilken röktäthet man har i kanalen. Vid en hög röktäthet, t ex SPR l rn2/sär osäkerheten ca 10 % men vid låg röktäthet är den avsevärt större.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie SP Rapport
Fler titlar av Axelsson Jesper