Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd för imkanaler
Författare
Peterson F
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
1989
Denna rapport avser undersökningar gjorda under perioden 1987- 1989. Vid undersökningen har studerats: förekomst, storlek och läge för avsättningar i imkanaler kanalavsättningarnas antändbarhet spridningen av flammor mellan brinnande fett i kokkärl till kanalsystemet kanalernas funktion vad gäller köksventilation och bostadsventilation i stort. Det har därvid visat sig att: avsättningarna beror på boendevanor och familjestorlek kanalsystemets utformning spelar roll för avsättningarna antändningstemperaturen för avsättningar från olika delar av en byggnad varierar mellan 150 grader C (för avsättningar från bad och tvättstugor) och 250 grader C (för avsättningar från kök) avsättningarna kan antändas av t ex flammor från brinnande fett i kokkärl flammorna lätt kan sprida sig upp i kanalsystemet även vid avställd köksfläkt ventilationsfunktionen ofta är dålig genom avsättningarna. Detta bidrar till försämrat inomhusklimat m m. Undersökningarna har utförts, dels i form av experiment, dels i form av statistikbearbetning. I samband med den senare redovisas förekomsten av bränder i landet. En viss redovisning av brand-förloppet ges.