Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Resultat av försök med övertrycksventilation
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Räddningsverkets skola Skövde
Utgivningsår
1998-10
Syfte: Övertrycksventilering kombinerat med rökdykarinsats vid en villabrand. Olika förutsättningar med öppna resp. stängda dörrar. Brandgasernas spridning och flöde m.hj.a. övertrycksventilering i de olika planen. Värdering av arbetsmiljön i avseende temp. och sikt. Samordning av insatsstyrkan på 6 man vid övertryckventilering. Resultat: Precis som i tidigare försök blev resultat mycket tillfredsställande vad som gäller sikt och värme. En väl samtrimmad insatsstyrka om minst 6 man når ett mycket bra släckresultat, trots en väl utvecklad rumsbrand. Det krävs dock en väl utvecklad standardrutin för att arbetet skall bli så effektivt som möjligt.