Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Resultat av försök med övertrycksventilation
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Räddningsverkets skola Skövde
Utgivningsår
1998-05
Syfte Övertrycksventilering kombinerat med rökdykarinsats vid en villabrand. Olika förutsättningar med öppna resp. stängda dörrar. Brandgasernas spridning och flöde med hjälp av. övertryckventilering i de olika planen. Värdering av arbetsmiljön i avseende temp. och sikt. Om ett tjänstgörande skift på 6 man har möjlighet att utnyttja övertrycksventilation som metod med tanke på övriga uppgifter som samtidigt skall lösas. Resultat Försöken visade att en bra koordinering av rökdykarinsats, frånluftsöppning och övertryckventilering ger en mycket bra effekt vad som gäller sikt och värme, vilket bidrar till en snabbare släckinsats och eftersök utav eventuella människor. Även angränsande utrymmen blir bra ventilerade tack vare ejektorverkan. Trots att angränsande dörrar till brandrummet kan vara öppna så får man en god ventilering av brandrummet om där finns tillräckligt stor frånluftsöppning. Det skapas ett övertryck i hela huset om man nu inte har frånluftöppning på något mer ställe, vilket då kan bidra till andra strömningar.