Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandförsvar vid byggbodar
Författare
Bengtson Staffan, Persson Kjell
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1989
Ur innehållet ALLMÄNT - Byggnadslov - tillstånd BRANDRISKER - Övertäckning av uppvärmningsanordningar - Bastu, kokplattor och andra värmealstrande apparater - Upptining - Gasol - Anlagd brand PERSONSKYDD - Grundkrav - Fast stege - Loftgång - Fönster som utrymningsväg - Undantag från grundkrav på två utrymningsvägar - Gångavstånd till utrymningsväg - Avskiljning av utrymningsväg - Vägledande markering