Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Ethical problems in radiation protection
Författare
Shrader-Frechette Kristin, Persson Lars
Utgivare
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Utgivningsår
2001
Författarna ger en översikt av ICRP:s, IAEA:s och ILO:s rekommendationer för strålskydd. En översikt ges av tidigare arbeten inom området strålskyddsetik, professionell etik och etiska frågor vid experiment med strålning på människor. Sju viktiga frågor av etisk natur tas upp: (1) jämställdhet versus effektivitet, (2) hälsa versus ekonomi, (3) individens rättigheter versus samhällets fördelar, (4) en rättvis process versus lidande, (5) uniforma versus dubbla standarder, (6) arbetarens medgivande kontra ledningens beslut, (7) antropocentriska versus miljöcentrerade standarder.