Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
SBFs bildrapport 1 : Skövde den 10 januari 1987, Malmö den 19 januari 1987
Utgivare
Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF)
Utgivningsår
1987
Videoband om brand i industrihotell i Malmö den 19 januari 1987. Byggnaden var brandsäker och i tre våningar. Uppförd i början av 60-talet. Larm kom via automatiskt brandlarm. Strax efter ankomst fann man brand på bottenvåningen, kort därefter övertändes våningen ovanför. Släckningen sköttes sedan utifrån. P g a sträng kyla fick man vinterproblem med bla frysta andningsventiler. I våningen ovan brandens start fanns ca 20 ton plastmattor och andra plastprodukter. Med hjullastare revs fasaden och det som brann lastades ut. Stora vattenskador. Övertändningar sker i feta rökgaser. 2700 m2 totalskadas och kostnaden beräknas till 15 Mkr. Brandspridningen mellan våningarna, brandceller, sker troligen genom en dold springa i betongbjälklaget. Den var dold av en golvlist och tätad med silikonmassa. Därigenom omöjlig att finna vid slutbesiktning eller brandsyn.