Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand og brandsikkerhed i forsamlingslokaler - et faelles ansvar
Författare
Steffensen Finn Buus, Mattsson Magnus, Ekstrand Fredrikke
Utgivare
Köbenhavns Brandvaesen
Utgivningsår
2000
Rapporten är ett resultat av ett projekt mellan Köpenhamns Brandväsen och Tryg i Danmark. Målsättningen har varit att öka kunskapen om evakuering av församlingslokaler (samlingslokaler) så att vi bättre kan förebygga nuvarande och kommande problem med evakuering. Slutsatsen i rapporten är att brand och brandsäkerhet är ett samhällsansvar och att projektgruppen kan identifiera tre områden som de ska arbeta mot i framtiden, nämligen: 1.      Säkrare byggnader 2.      Högre kvalitet på tillsyn och kontroll samt 3.      Högre kompetens hos både ägare som användare. Detta kan uppnås genom 1.      Ytterligare forskning om människans beteende vid brand 2.      Införande av differentierade brandkrav 3.      Ackreditering/certifiering av ägare till församlingslokaler 4.      Riskbaserad brandsyn 5.      En ökad användarkompetens Ur innehållet: Projektbeskrivning Evakuering Församlingslokaler – särskilda förhållanden Grundlagen Tidigare bränder i församlingslokaler Utrymningsvägars fysiska kapacitet Sammanställning och perspektiv Beskrivning av försök Försöksresultat Sammanfattning av resultat Diskussion Sammanfattning Framtiden