Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänst - fartyg : grundkurs
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
Syftet med det här häftet är att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att genomföra effektiva insatser i samband med brand och miljöskadebegränsning ombord i fartyg som är förlagda inom hamnområden.