Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycka med fiskefartyget SG 76 Netanya den 4 december 1998 i Östersjön norr om Ölands Norra Grund, H-län
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
1999
Fiskefartyget Netanya bedrev fiske med flyttrål norr om Ölands Norra Grund. Man fiskade ensam och hade fiskat i området under flera veckor. Tillgången på skrapfisk var god och fångsterna levererades till Västervik var eller varannan dag. Under kvällen och natten den 3 december hade två andra fiskefartyg i området radiokontakt och radarkontakt med NETANYA. När ett av dessa avbrutit fisket och var på väg hem på morgonen den 4 december fann man olja som bubblade upp och två röda trålblåsor som flöt på vattenytan och var förankrade i någonting under ytan. MRCC Göteborg larmades och en sökoperation startades. Under denna fann man endast några fisklådor, en pyts och några brädor. Besättningen om tre man återfanns inte. På kvällen återfanns NETANYA på havsbotten på positionen för oljeutsläppet. Hennes trål låg på botten några hundra meter därifrån. Den bärgades senare och befanns vara skadad. Utredningen har försvårats av att fartyget ligger på stort djup, cirka 90 meter, dit man endast kan dyka med mättnadsdykning.