Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Scenariotänkande vid brandsyn i samlingslokaler
Författare
Abrahamsson Marcus
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1997
Denna rapport har utarbetats som ett projektarbete vid Lunds tekniska högskola på uppdrag av Räddningsverket. Arbetets huvudsyfte har varit att ta fram ett hjälpmedel för grova bedömningar av hur allvarligt ett brandscenario skulle bli i olika typer av samlingslokaler, exempelvis teatrar, restauranger, danslokaler, bibliotek, varuhus mm.