Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Föredrag vid nordisk dag om radioaktivt avfall : Malmö den 30 september 1975
Utgivare
Industridepartementet
Utgivningsår
1975-10
I samråd med det nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor, NKA, anordnade den svenska Aka-utredningen (industridepartementet) en nordisk dag om radioaktivt avfall i Malmö den 30 september 1975. Cirka 90 deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige var närvarande. Syftet med dagen var att presentera och samråda om pågående arbeten om radioaktivitet, främst högaktivt avfall, i de nordiska länderna. I detta häfte har samlats de föredrag som hölls vid den nordiska dagen i Malmö.