Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskap för kärnkraftsolyckor : Ledningsverksamhet : Erfarenheter från ledningsövning 1982-06-04
Författare
Björk S, Handal E
Utgivare
Länsstyrelsen M-län
Utgivningsår
1982-08-05
Övningens ändamål var att: - pröva den nya länsledningscentralens ändamålsenlighet för uppgiften - öva uttagen personal i befattning - lämna underlag till Sbrn för framtida regelmässigt återkommande övningar - pröva framtaget förslag till ny beredskapsplan i tillämpliga delar - lämna underlag till instruktioner och förbereda meddelanden för upplysningsfunktionen