Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undsättning i C-miljö
Författare
Andersson Jan-Olof, Kristensson Per-Åke
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA), Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1993
I rapporten redovisas genomförande av och resultat från ett fullskaleprov med en civil undsättningsstyrka i en miljö som skadats av både konventionella och kemiska stridsmedel. Provets syfte var att kartlägga riskerna och behovet av skydd för personalen och undsatta civila personer vid kontakt med vätskebeläggning. Räddningsinsatsen genomfördes i den s k ruinstaden vid Rosersberg. Vid försöket spreds över hela försöksområdet en substans som simulerade kvarliggande kemiska stridsmedel, t ex VX. Resultatet från försöket belyser behovet av C-vätskeskydd för räddningspersonalen samt vikten av att informera de undsatta personerna så att de förstår faran från kemiska stridsmedel. Detta betyder att det bör vara möjligt att minimera riskerna för befolkningen genom att i första hand dela ut andningsskydd samt enkla fot- och handskydd. Befolkningen bör också bära tjocka kläder eller regnkläder och undvika att beröra belagda ytor vid evakueringen.