Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dokumentation och beslutsinformation på skadeplats
Författare
Andersson Ulf-L, Gustafsson Jan, Holmlund Alf
Utgivare
Institutet för svensk brandforskning (Brandforsk)
Utgivningsår
1986
I denna rapport skisseras en metod att samla in information från insatsfronten med hjälp av checklistor o dyl. Detta ska i sin tur ge underlag för räddningsledarens planering och beslut.