Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycka med gasollastat tankbilssläp den 13 februari 1998 på Tegeluddsvägen i Stockholm, Stockholms län
Författare
Eksborg Ann-Louise, Mansfeld Jan
Utgivare
Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
1999-06-22
En gasoltankbil hade lastat sju ton gasol i dragfordonets tank och lika mycket i släpfordonets tank. Under färd i norra Stockholm den 13 februari 1998 strax före kl. 06.30 lossnade en slang från släpet på gasoltankbilen och hamnade mellan däcken på det ena av släpets främre hjulpar. Anslutningsröret bröts till släpets tank sönder mellan tankväggen och den yttre avstängningsventilen och gasol började strömma ut. Eftersom brottet uppstått mellan tankväggen och ventilen, fanns det ingen möjlighet för föraren att hejda utsläppet. Med hjälp av utomstående personer stoppade han i stället trafiken i båda färdriktningarna och larmade SOS Alarm. Räddningstjänsten lät spärra av delar av vägen samt riktade en kraftig, spridd vattenstråle längs fordonets sida och bidrog på det sättet till att förhindra att gasolmolnet spred sig till bostadshusen väster om olycksplatsen. Efter påpekanden om gaslukt utrymdes ett kontorshus öster om olycksplatsen. Trafiken på tunnelbanan i området stoppades och tre tunnelbanestationer stängdes och utrymdes. Även järnvägstrafiken var avstängd mellan Värtahamnen och Frihamnen. Via radio och TV varnades allmänheten för explosionsrisk och uppmanades att hålla sig inomhus. Ungefär kl. 10.30 skruvades den sönderbrutna rörstumpen bort och sattes i stället en spadfläns in. Därmed var tanken försluten. Fordonet transporterades sedan bort till ett inhägnat område, där det tömdes på resterna av gasol. Räddningstjänsten avslutade insatsen med att undersöka om gasol trängt ner i källare, avloppsledningar, kulvertar och liknande. Man kunde successivt konstatera att så inte skett och hävde avspärrningarna. Man har inte kunnat finna några orsaker till att slangen lossnade från sin uppläggningsanordning. Mest sannolikt är därför att slangen inte varit fastspänd på korrekt sätt. Huvudavstängningsventilen skulle enligt reglerna vara placerad så nära tankväggen som möjligt. När tanken tillverkades år 1976 placerades huvudavstängningsventilen enligt handlingarna på korrekt sätt. En antändning under den fas då gasolen läckte ut i vätskeform skulle ha inneburit att personer på ett avstånd av upp till 50 meter från tanken skulle ha drabbats av dödliga brännskador. Sannolikt hade även sekundära bränder uppstått.