Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunal ledningsplats : Grundskydd : Riktlinjer för projektering
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1997
Dessa riktlinjer för projektering beskriver möjligheten att i ett kommunalhus anordna en grundskyddad ledningsplats. Riktlinjerna skall tillämpas såväl vid nybyggande som vid om- och tillbyggnad. I tillämpliga delar gäller de även när en kommunal ledningsplats anordnas i befintliga lokaler.