Javascript är disabled Startsida - MSB RIB

Beslutsstöd till räddningstjänst

MSB RIB ger dig stöd hela vägen från planering av framtida insatser till att fatta rätt beslut när olyckan är framme.
Nedladdningsbara applikationer
Nyheter från MSB RIB
Lupp
Lupp används för ledning och uppföljning, för dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.
Läs mer om Lupp och ladda ner
Karta
Karta gör det möjligt att visa geografisk information från Lupp och Spridning Luft på samma kartbild.
Läs mer om Karta och ladda ner
Spridning Luft
Spridning Luft kan användas för att öka förmågan att förebygga, förbereda, hantera och lära av en olycka som innebär kemikalieexponering för gaser.
Läs mer om Spridning Luft och ladda ner
Spridning Mark
Spridning Mark används för beräkning av spridning av petroleumprodukter i mark och jordlager, hur mycket av spillet som når grundvattnet och hur långt spillet når.
Läs mer om Spridning Mark och ladda ner
Nyheter från MSB RIB
Stäng