Tillgänglighet för rib.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rib.msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om kända tillgänglighetsproblem nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från rib.msb.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via rib@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen har flera brister i förhållande till nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

BeskrivningWCAGNivå
Vissa bilder saknar textbeskrivning1.1.1A
Vissa formulärfält saknar beskrivning1.3.1, 3.3.2, 4.1.2A
Vissa formulärelement är inte korrekt grupperade1.3.1, 3.3.2A
Ibland är innehållet formaterat direkt i HTML-koden1.3.1A
Vissa sidor saknar korrekt titel eller rubrik1.3.1A
Vissa länkar identifieras enbart med avvikande färg1.4.1A
Färgkontrasten är inte tillräckligt hög överallt1.4.3AA
Vissa bildlänkar saknar textbeskrivning2.4.4A
En och samma länktext kan användas för olika destinationer2.4.4A
Många sidor saknar information om vilket språk de är skrivna på3.1.1A
Vissa formulär saknar skicka-knapp (eller motsvarande)3.2.2A
Iframe-element förekommer utan textbeskrivning4.1.2A

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av rib.msb.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Webbplatsen är tekniskt föråldrad och kommer att ersättas med en helt ny webbplats. Att åtgärda dessa problem på den gamla webbplatsen skulle kräva för mycket arbete. Vår ambition är att rib.msb.se senast 2022-12-31 ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen, med hjälp av verktyget Siteimprove. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare.

Webbplatsen publicerades 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-06-01.