Sprängning av ammunitionsförråd i Järna 1986-11-12.

Utdrag ur Chefen Armens utredning efter händelsen. (1987-03-30 H905:7159)

Förrådet var byggt 1962 och av typ E IV. Det var 19x8 meter stort och följde IFTEX:s regler. Skadorna visar att de skyddsavstånd som anges stämde med skadebilden. Bara enstaka delar återfanns 740 m från platsen. Skadorna är markant större längs väggsidorna än diagonalt från hörnen vilket också bekräftar tidigare antaganden.

Ammunitionsröjningen sköttes av försvarets utbildade officerare.

Ammunition har både detonerat och brunnit och dessa explosioner fortsatte en bra stund efter den första explosionen. Inledningsvis fick räddningsledaren själv bedöma säkerhetsavstånd. Vissa problem uppstod med lågflygande flygplan och helikoptrar som kom in över det farligt området. Det avlystes senare till en höjd av 450 möh.

Vissa fakta;

Där fanns 70 ton ammunition varav 15 ton explosivämnen. Dödliga skador av splitter från 10 ton explosivämnen kan uppstå upp till 400 m från platsen. Dödsrisken vid ett avstånd av 200 meter beräknas till 50%. Eldklotet från en explosion beräknas bli 10 m3 per kr sprängämne. 100 g sprängmedel per m3 ger byggnadsskador.

Se även tidningen Brand och Räddning nr 4/87 där det kort beskrivs när militären tog över ansvaret från räddningstjänsten samt förs en diskussion vad som i detta sammanhang var att räkna som räddningstjänst.