Lastbil med trailer frontalkolliderar med personbil när personbilen passerar heldragen linje och kommer över i fel körbana. Personbilen börjar efter kollisionen att brinna men branden släcks av andra trafikanter. Sanering av dieselläckage på vägbanan utförs och vägrenen fick grävas ur och massorna schaktas iväg till miljöstation.