En brand startar i en flishög vid bränsledepå. Yttre befäl åker ut och gör bedömning tillsammans med representant från verksamheten att objektet utifrån rådande omständigheter och förutsättningar kan hantera branden själva. Några timmar efter besöket meddelas att branden har tagit sig och att verksamheten inte längre har kontroll över branden. När räddningsstyrkan anländer till platsen meddelas att branden är av större omfattning, att den sprider sig till ett skogsparti intill och fler styrkor larmas Efter två dygn avslutas insatsen och övergår till stödinsats till verksamheten med uthyrning av personal, tankbil, hävare med mera.