Larm inkom om brand på en balkong på översta våningsplanet. Branden tilltog snabbt och spred sig upp på vinden som fick stora brandskador. Brandens primärbrandområde har lokaliserats till balkongen. Det förekom otätheter i den brännbara takfoten upp mot vinden som kan ha påskyndat brandspridningen. Branden kunde begränsas till halva vinden i startbyggnaden samt en mindre del i intilliggande byggnad.