Boende larmade om att lägenheten var fylld med ljus rök och rökfyllt trapphus. När första styrkan anlände var ambulansen där och visade in till entrén på innergården. Insatsledare anlände och begärde direkt förstärkning. Rökdykning påbörjades och anländande styrkor fick uppgiften att evakuera andra lägenheter eftersom personer stod i fönster och påkallade hjälp. I insatsen evakuerades en person med flykthuva, två via skarvstege, två via utskjutsstege, en person via höjdfordon, en person bars ut och en person leddes ut via trapphuset. Att utrymningen sker med både skarvstege, utskjutsstege, flykthuva samt höjdfordon är ovanligt vid samma händelse.