Brandskadorna var begränsade till ett mindre område i vardagsrummet samt till en fåtölj. Fynden av tändargas, gaständare och rökpipa i brandresterna kan ge ett troligt scenario där man fyllt tändargas i gasoltändare och i samband med det handskats med glöd eller öppen låga vilket har startat en brand.