Brand i lägenhet. Initial brand släcktes och akut restvärde genomfördes. Därefter avslutades räddningsinsatsen och räddningstjänsten lämnade platsen. Innan de hunnit tillbaka till brandstationen upptäckte restvärdeledaren som fanns kvar på platsen att brand uppstått på nytt i lägenheten. Räddningstjänsten återkallades till skadeplatsen och den andra branden släcktes. Anmärkningsvärt var att den andra branden uppstått på motsatt sida av vardagsrummet från den plats där den ursprungliga branden uppstått.