Att förstå och sätta mått på sårbarheter hos människor och samhälle är centralt för att reducera risker. I denna rapport utforskas social sårbarhet för olika klimathot i Norden i tre delar: en litteraturstudie av den vetenskapliga kunskapen i en nordisk kontext, en sammanställning av grå litteratur inom området, och ett speciellt fokuskapitel som belyser rättvisedimensionen kopplat till social sårbarhet.