Faktablad om krypto för skyddsvärda uppgifter. För att kunna kommunicera information som omfattas av sekretess eller annan skyddsvärd information finns nationellt godkända krypto för skyddsvärda uppgifter, KSU.