Det här metodstödet vänder sig till dig som ska införa kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet i din organisation. Materialet är i första hand tänkt som ett stöd i ditt arbete, inte som ett presentationsunderlag. Syftet är att ge stöd – en lathund – som bygger på valda delar ur Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014. Den är i sin tur baserad på standarden ISO 22301:2014 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet. ISO 22301 reviderades under 2019 och lathunden har gjort vissa anpassningar utifrån revideringen. Vägledningen kan beställas utan kostnad via denna länk www.sis.se/MSB_bekostar_standarden_kontinuitetshantering