Denna rapport beskriver en trestegsprocess, anpassad till HELCOM RESPONSE, för att identifiera strategiska utvecklingsmål, för att omforma dessa mål till en flerårig utvecklingsplan till stöd för strategisk utveckling, samt för att planera och genomföra specifika övningar. I rapporten berörs vidare vad förmågor och förmågeutveckling kan vara för HELCOM. Slutligen innehåller rapporten även ett utkast till en beskrivning av ett verktyg för övningsplanering.