Faktablad om säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan, i projektet Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS).