Vid räddningstjänstens framkomst brann det i träpanelen på fasaden och upp i takkonstruktion på garaget. Branden släcktes och därefter fortsatte arbetet med att frilägga takkonstruktionen. Den troliga orsaken är att någon har rökt och fimpat i blomlådan på natten, detta enligt ägaren. Ingen har varit hemma på förmiddagen. Mitt på dagen då solen strålar in som mest på blomlådan startar en mindre brand i jorden i blomlådan, och branden sprider sig sedan till träfasaden.