Larm inkommer om klorgasutsläpp inne i badhus. Klorgasutsläppet inträffade i samband med lastning av natriumhypoklorit till badets vattenreningsanläggning. Viss publik verksamhet pågick vid tillfället för olyckan. Badgäster och den personal som fanns i byggnaden utrymde lokalerna innan räddningstjänst, ambulans och polis anlände till platsen. Räddningstjänsten genomför en kemdykarinsats men identifierar inget klorgasutsläpp i byggnaden. Fyra personer som har visat på symptom på klorgasexponering avtransporteras med ambulans till sjukhus.